Stravování a platby MŠ

Stravné se platí u vedoucí stravovny vždy první pracovní den v měsíci. Vyúčtování neprojedených obědů proběhne další měsíc. Jestliže dítě nebude mít uhrazeno stravné v určeném termínu a v dané výši, nebude moci být přijato do MŠ!
Výše stravného se může v průběhu školního roku změnit v závislosti na cenách potravin.
Děti mají denně čerstvě uvařené jídlo, pravidelný pitný režim, ovoce, zeleninu.
Jídelníček je zaměřen na pestrou a zdravou výživu.

Podávaná strava
Svačina dopolední (8:30) nápoj, pečivo, pomazánka, ovoce
Oběd (11:30) polévka, hlavní jídlo, nápoj
Svačina odpolední (14:15) nápoj, pečivo, pomazánky, zelenina,
mléčné výrobky, ovocné saláty, moučníky

Členění stravného
1.sk – děti od 3 do 6ti let při celodenní docházce 34,- Kč
dopolední svačina 9,- Kč
oběd 17,- Kč
odpolední svačina 8,- Kč

2.sk – děti, které budou navštěvovat MŠ 4 hod. (od 8-12 hod) 27,- Kč
dopolední svačina 8,- Kč
oběd 19,- Kč

3.sk – děti, které ve školním roce dovrší věku 7 let 37,- Kč

dopolední svačina 10,- Kč
oběd 18,- Kč
odpolední svačina 9,- Kč

UPOZORNĚNÍ:
Podle § 35 odst. d a §123 zákona č.567/2004 Sb. školský zákon, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování daným způsobem a v daný den, který určí MŠ svým vnitřním řádem.