STRAVOVÁNÍ – Hlavní stránka

Z důvodu jarních prázdnin se stravné za únor vybírá

11.3.2024

Děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k neustálému stoupání cen potravin, jsme nuceni zdražit stravné dětí
od 1. 9. 2023, aby byla zajištěna stále pestrá strava s dostatkem vitamínů, jako dosud. Zároveň se zvýší záloha na stravné.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Iveta Trochová
vedoucí stravovny


Důležité  UPOZORNĚNÍ     PRO  RODIČE

 

s účinností od 1. 09. 2023  bude záloha na stravné činit 1600,- Kč,

která bude zúčtovatelná a použije se pouze v případě, že stravné nebude uhrazeno, tzn.

1) zákonní zástupci nových děti hradí zálohu ve výši 1600,- Kč,

(při nástupu dítěte do MŠ)

 

NOVĚ se bude vybírat záloha ve výši 1600,- Kč,

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Ústí nad Labem 21. 08. 2023

 

Iveta Trochová                                                                                  Mgr. Vlad. Kaiserová

vedoucí stravovny                                                                                ředitelka MŠ

 

Stravné

hradí se skutečně projedená strava (dopolední přesnídávka, obědy, odpolední svačina) dětí dle jejich docházky, a to vždy za uplynulý měsíc,

začátkem měsíce následujícího zpravidla do 5.tého dne měsíce.

Výběr stravného za předchozí měsíc vám bude vždy včas oznámen na nástěnce „Stravovna“.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

V Ústí nad Labem 21. 08. 2023

 

Iveta Trochová                                                                    Mgr. Vlad. Kaiserová

vedoucí stravovny                                                                           ředitelka MŠ


 


Ke stažení:

AKTUALITY ŠJ

INFORMACE ŠJ

Vnitřní řád ŠJ 


Vybírání stravného –

 Stravné po předchozí domluvě prosím hraďte na

č. účtu 215 183 553/0300 

Nezaplacení stravného je porušení školního řádu 4.4 Organizace stravování:
Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ
a v konečném důsledku může být důvodem ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Sankce v případě řádného neplacení odebrané stravy:

  • v případě 1. nezaplacení – ústní dohoda termínu zaplacení pohledávky
  • v případě 2. nezaplacení – písemné upozornění zákonných zástupců dítěte nebo zaměstnanců školy, upozornění na možnost vyloučení ze školního stravování
  • posléze vyloučení nejen ze stravování, ale vyloučení i z MŠ

Úřední hodiny v době mimořádného opatření:

09:00 – 10:00 hod

(případně dle předchozí domluvy – telefonicky/mailem – kdykoliv včetně soboty a neděle)

E-MAIL NONSTOP

Nonstop jsme pro vás k dispozici na e-mailu, který kontrolujeme průběžně 24 h denně a snažíme se pružně reagovat na všechny vaše potřeby a požadavky

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace