STRAVOVÁNÍ – Hlavní stránka

Upřesnění!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

„Doplatek se týká dětí již docházejících do Mš. Nově nastupující platí první den.“

Důležité UPOZORNĚNÍ

 PRO  RODIČE

S účinností od 1. 09. 2021 bude změna ve vybírání záloh na stravné, z důvodu zvýšené ceny stravného.

NOVĚ se bude vybírat záloha ve výši 1000,- Kč, která bude zúčtovatelná a použije se pouze v případě, že stravné nebude uhrazeno. Nadále se budou vybírat skutečně projedené obědy dětí dle jejich docházky a to vždy za uplynulý měsíc, začátkem měsíce následujícího.

Výběr stravného za předchozí měsíc, Vám bude vždy včas oznámen na nástěnce „Stravovna“.

Úhradu rozdílu přijďte prosím vyrovnat do 23.9.2021

do kanceláře školy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Ústí nad Labem 25. 06. 2021

 

Iveta Trochová                                                                                  Bc. Vlad. Kaiserová

vedoucí stravovny                                                                                ředitelka MŠ


Informace k provozu školní jídelny

 STRAVNÉ se platí u vedoucí stravovny, vždy první pracovní dny v měsíci zpravidla do 5. dne.

– termín je uveden na vstupních dveřích MŠ a na nástěnce stravovny.

Seznam dětí s částkami k zaplacení je vyvěšen na nástěnce stravovny.

Děti mají denně čerstvě uvařené jídlo, pravidelný pitný režim, ovoce, zeleninu.

Jídelníček je sestavován na týden, je zaměřen na pestrou a zdravou výživu.

 

Podávaná strava

Svačina dopolední (8:30)       nápoj, pečivo (chléb, housky, rohlíky – různé druhy,…), pomazánka, ovoce, zelenina, kaše,

Oběd (11:30)                             polévka, hlavní jídlo, zelenina nebo ovoce, nápoj

Svačina odpolední (14:15)     nápoj, pečivo (chléb, housky, rohlíky – různé druhy,…), pomazánky, zelenina, mléčné výrobky, ovocné saláty, moučníky

Ceny a členění stravného

1.sk – děti od 3 do 6ti let při celodenní docházce                                        40,- Kč

dopolední svačina                     9,- Kč

oběd                                           22,- Kč

odpolední svačina                     9,- Kč

 

2.sk – děti, které budou navštěvovat MŠ 4 hod. (od 8-12 hod)                   31,- Kč/ 33,- Kč

dopolední svačina                     9/10,- Kč

oběd                                           22/23,- Kč

 

3.sk – děti, které ve školním roce dovrší věku 7 let                                      43,- Kč

dopolední svačina                   10,- Kč

oběd                                           23,- Kč

odpolední svačina                   10,- Kč

 

UPOZORNĚNÍ:

Podle § 35 odst. 1d zákona č.561/2004 Sb. školský zákon, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování daným způsobem a v daný den, který určí MŠ svým vnitřním řádem.

Jestliže dítě nebude mít uhrazeno stravné v určeném termínu a v dané výši, nebude moci být přijato do MŠ!

Výše stravného se může v průběhu školního roku změnit v závislosti na cenách potravin.

V případě jakýkoliv dotazů se obraťte na vedoucí stravovny. Děkujeme za spolupráci.

 

V Ústí nad Labem dne 16. 08. 2021

Iveta Trochová

vedoucí stravovny

 

AKTUALITY ŠJ

INFORMACE ŠJ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

 

Úřední hodiny v době mimořádného opatření:

09:00 – 10:00 hod

(případně dle předchozí domluvy – telefonicky/mailem – kdykoliv včetně soboty a neděle)

E-MAIL NONSTOP

Nonstop jsme pro vás k dispozici na e-mailu, který kontrolujeme průběžně 24 h denně a snažíme se pružně reagovat na všechny vaše potřeby a požadavky

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace

Ke stažení doc. :

2020 Vnitřní řád ŠJ 2020

Inf. pro rodiče – provoz ŠJ od 1.1.20