STRAVOVÁNÍ – Hlavní stránka

 

Vybírání stravného za    listopad

dne      3. 12. 2020
od 6:30 – do 15:00

Nezaplacení stravného je porušení školního řádu 4.4 Organizace stravování:

Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ

a v konečném důsledku může být důvodem ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 

      K placení si prosím připravte částku přesně !!!

Děkuji ved. stravovny

 

UPOZORNĚNÍ ZMĚNA od 1.9.2020!!!

Vážení rodiče,

vzhledem k neustálému stoupání cen potravin, jsme nuceni zdražit stravné dětí

od 1. 9. 2020 o 3,– Kč na celé jídlo (přesnídávka, oběd, svačina), aby byla zajištěna stále pestrá strava s dostatkem vitamínů, jako dosud.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Ústí nad Labem 17. 08. 2020                                                         Iveta Trochová

vedoucí stravovny

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace


Informace k provozu školní jídelny

 STRAVNÉ se platí u vedoucí stravovny, vždy první pracovní dny v měsíci.

– termín je uveden na vstupních dveřích MŠ a na nástěnce stravovny.

Seznam dětí s částkami k zaplacení je vyvěšen na nástěnce stravovny.

Děti mají denně čerstvě uvařené jídlo, pravidelný pitný režim, ovoce, zeleninu.

Jídelníček je sestavován na týden, je zaměřen na pestrou a zdravou výživu.

 

Podávaná strava

Svačina dopolední (8:30)       nápoj, pečivo (chléb, housky, rohlíky – různé druhy,…), pomazánka, ovoce, zelenina, kaše,

Oběd (11:30)                          polévka, hlavní jídlo, zelenina, nápoj

Svačina odpolední (14:15)     nápoj, pečivo (chléb, housky, rohlíky – různé druhy,…), pomazánky, zelenina,            mléčné výrobky, ovocné saláty, moučníky

Ceny a členění stravného

1.sk – děti od 3 do 6ti let při celodenní docházce                                        40,- Kč

dopolední svačina                     9,- Kč

oběd                                        22,- Kč

odpolední svačina                     9,- Kč

 

2.sk – děti, které budou navštěvovat MŠ 4 hod. (od 8-12 hod)                   31,- Kč/ 33,- Kč

dopolední svačina                     9/10,- Kč

oběd                                        22/23,- Kč

 

3.sk – děti, které ve školním roce dovrší věku 7 let                                      43,- Kč

dopolední svačina                  10,- Kč

oběd                                        23,- Kč

odpolední svačina                   10,- Kč

 

UPOZORNĚNÍ:

Podle § 35 odst. 1d zákona č.561/2004 Sb. školský zákon, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování daným způsobem a v daný den, který určí MŠ svým vnitřním řádem.

Jestliže dítě nebude mít uhrazeno stravné v určeném termínu a v dané výši, nebude moci být přijato do MŠ!

Výše stravného se může v průběhu školního roku změnit v závislosti na cenách potravin.

V případě jakýkoliv dotazů se obraťte na vedoucí stravovny. Děkujeme za spolupráci.

 

V Ústí nad Labem dne 17. 08. 2020

Iveta Trochová

vedoucí stravovny

 

AKTUALITY ŠJ

INFORMACE ŠJ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

 

Úřední hodiny v době mimořádného opatření:

09:00 – 10:00 hod

(případně dle předchozí domluvy – telefonicky/mailem – kdykoliv včetně soboty a neděle)

E-MAIL NONSTOP

Nonstop jsme pro vás k dispozici na e-mailu, který kontrolujeme průběžně 24 h denně a snažíme se pružně reagovat na všechny vaše potřeby a požadavky

 

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace

 

2020 Vnitřní řád ŠJ 2020

Inf. pro rodiče – provoz ŠJ od 1.1.20