Recyklohraní

Co je Recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí vzniká EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?.

Ukáže, co a jak můžeme každý z nás udělat pro to, aby odpady vůbec nevznikaly, nebo jich bylo co nejméně. Podněty pro vaši práci a scénáře vyučovacích hodin k tématu „předcházení vzniku odpadů“ připravujeme pro 4 věkové kategorie od mateřských až po střední školy. Příprava scénářů nás již teď opravdu baví a věříme, že bude v příštím školním roce bavit vás i děti ve školách a školkách po celé ČR.

Součástí projektu bude také série jednodenních seminářů pro školní koordinátory EVVO ve všech krajích ČR. Jejich cílem je osobní seznámení s novým výukovým materiálem a jeho rychlejší využívání v praxi. EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů? bude součástí 10. jubilejního ročníku školního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, stejně jako soutěž pro vás – pedagogy „Ekoučitel roku“. Důležitou součástí projektu jsou i výzkumná šetření o předcházen vzniku odpadů a to jak mezi žáky, tak i mezi pedagogy v celé ČR.

Další informace o projektu -> ZDE <-