3. třída „Delfínci“

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvkovám organizace

Třídní učitelky:

Bc. Iveta Machová

Marie Doudová

Bc. Vladislava Kaiserová

Asistent pedagoga: Kateřina Horynová

Metody práce s dětmi:
– Práce individuální prováděna většinou s jedním dítětem u stolečku
– Práce kolektivní, kdy se zapojuje více dětí
– Speciálně pedagogické metody
– Metody přiměřenosti, posloupnosti, názornosti aj.

Formy a prostředky:
Logopedická cvičení, dechová cvičení, gymnastika mluvidel a mimických svalů
Cvičení polohování a cvičení jazyka
Cvičení artikulace rtů
Práce s didaktickými pomůckami a obrázkovými materiály (názornost)
Básně, říkadla, jazykolamy, vyprávění příběhů dle obrázků, písně dle klavíru, četba pohádek, ze kterých se vychází při další práci (kresba, dramatická výchova, pantomima)
Rozvoj všech smyslů

Speciální pomůcky:
Logopedický koutek se zrcadlem
Foukací míčky, pomůcky, bublifuky
Speciální didaktické a obrázkové pomůcky
Pomůcky pro rozvoj jemné a hrubé motoriky
Ke každému dítěti se přistupuje individuálně vzhledem k jeho speciálně vzdělávacím potřebám a doporučením.

Tato třída má dvě místnosti. Je prostorná, světlá a najdeme ji v 2. patře budovy MŠ.