Organizace dne

6:00 – 8:00 Scházení dětí, spontánní aktivity, individuální a skupinové aktivity
8:00 – 9:00 Ranní kruh, pohybové aktivity, hygiena, svačina
9:00 – 9:30 Dopolední integrovaná činnost podle vzdělávacího programu
9:30 – 11:30 Pobyt venku (podle počasí)
11:30 – 12:00 Hygiena, oběd
12:00 – 12:15 Příprava na odpočinek, poslechová činnost – pohádka (čtení poslech)
12:15 – 14:00 Odpočinek, klidový režim/klidný program pro děti s kratší potřebou spánku
14:00 – 14:30 Pohybová chvilka, hygiena, odpolední svačina
14:30 – 16:00 Odpolední herní činnosti ve třídě nebo na zahradě, rozcházení dětí