ÚŘEDNÍ DESKA

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace: Sazebník úhrad za poskytování informací
Vyhláška č. 416 2008
Vyhláška č. 442 2006 Sb
Výroční zpráva o činnosti
Vzor odvolání
Vzor žádosti o poskytnutí informace
Rozpočet na rok 2021: Rozpočet na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu: Střednědobý výhled rozpočtu 2021
Zřizovací listina: Zřizovací listina
GDPR: Povinně zveřejňované informace
Adresa profilu zadavatele: Adresa profilu zadavatele

Odkaz na Mšmt: ⇒  https://www.msmt.cz/


Rozpočet ke zveřejnění

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

 


GDPR – Sdělení

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, Ústí nad Labem, 40001

IČO: 70229457

tímto ve smyslu čl. 37, odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ohlašuje, že byla pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecním nařízením o ochraně osobních údajů jmenována od 25. května 2018 paní:

Iveta Trochová
E-mail:  poverenecmss@volny.cz
Telefon:   472 744 482

údaje o jejím jmenování jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů uveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů
– se obracejte na pověřence Ivetu Trochovou, mailem nebo osobně po předchozí domluvě
– nebo prostřednictvím datové schránky, ID DS 63ytggg

emailem na adresu poverenecmss@volny.cz
poštou na adrese Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, Ústí nad Labem, 40001


POVINNĚ zveřejňované informace