4. třída „Papoušci“

Mateřská škola speciální, Ústí and Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace
Charakteristika IV. třídy „PAPOUŠCI“

S dětmi pracují obě učitelky, které mají vysokoškolské vzdělání a plnou kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky.

Třídní učitelky:

Dagmar Opatová

doc. PhDr. Renata Šikulová, PhD.

Asistent pedagoga: Jïndra Šiftová

Metody práce s dětmi:
Práce individuální prováděna většinou s jedním dítětem u stolečku
Práce kolektivní, kdy se zapojuje více dětí
Speciálně pedagogické metody
Metody přiměřenosti, posloupnosti, názornosti aj.
Formy a prostředky:
Logopedická cvičení, dechová cvičení, gymnastika mluvidel a mimických svalů
Cvičení polohování a cvičení jazyka
Cvičení artikulace rtů
Práce s didaktickými pomůckami a obrázkovými materiály (názornost)
Básně, říkadla, jazykolamy, vyprávění příběhů dle obrázků, písně dle klavíru, četba pohádek, ze kterých se vychází při další práci (kresba, dramatická výchova, pantomima)
Rozvoj všech smyslů
Speciální pomůcky:
Logopedický koutek se zrcadlem
Foukací míčky, pomůcky, bublifuky
Speciální didaktické a obrázkové pomůcky
Pomůcky pro rozvoj jemné a hrubé motoriky
Třída je dále vybavena vhodnými stolečky a židličkami (vhodné velikosti vzhledem ke vzrůstu dětí) a prodyšnými hygienickými lehátky na odpočinek dětí. Třídy je také vybavena hračkami a pomůckami v dostatečném množství vzhledem ke speciálním potřebám a individuálnímu rozvoji každého dítěte. Děti zde mají k dispozici velké množství otevřených polic a prostorů na ukládání hraček, které jsou dětem volně přístupné a děti si tak mohou vybírat hračky bez pomoci učitelek, a také pedagogických materiálů v uzavřených skříňkách, jejichž dostupnost vzhledem k bezpečnosti dětí dětem zajišťují třídní učitelky.
Tato třída má dvě místnosti. Je prostorná, světlá a najdeme ji v 2. patře budovy MŠ.