1. třída „Opičky“

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace
Charakteristika I. třídy „OPIČKY“

Obě učitelky na třídě dětem po celý den poskytují speciálně pedagogickou péči a individuální přístup.

 

Třídní učitelky:
– Mgr. Kateřina Holubová
– Michala Rálišová

Asistent pedagoga: Iveta Dulíková

Metody práce s dětmi:
– hlavní metodou je individuální přístup ke každému dítěti
– metody primární a sekundární prevence
– speciálně pedagogické metody
– pedagogické metody přiměřenosti, postupnosti, názornosti a zpětné vazby

Formy a prostředky:
– speciální cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky
– terapeutická a relaxační cvičení
– muzikoterapie, ergoterapie, relaxace
– dechová a logopedická cvičení (individuální i skupinová)
– rozvoj všech smyslů
– psychoterapie s PhDr. Yvetou Mikuličovou

Speciální pomůcky:
– terapeutický kuličkový bazén
– logopedický koutek se zrcadlem
– stimulační hračky
– relaxační bazén
– speciální didaktické pomůcky pro rozvoj jemné a hrubé motoriky
– dřevěná housenka na rozvoj pohybové koordinace a jemné a hrubé motoriky (přístupná na chodbě naproti třídě)
– relaxační pohovka v psychoterapeutické místnosti

Třída je dále vybavena vhodnými stolečky a židličkami (vhodné velikosti vzhledem ke vzrůstu dětí) a prodyšnými hygienickými lehátky na odpočinek dětí. Třída je také vybavena hračkami a pomůckami v dostatečném množství vzhledem ke speciálním potřebám a individuálnímu rozvoji každého dítěte. Děti zde mají k dispozici velké množství otevřených polic a prostorů na ukládání hraček, které jsou dětem volně přístupné a děti si tak mohou vybírat hračky bez pomoci učitelek, a také pedagogických materiálů v uzavřených skříňkách, jejichž dostupnost vzhledem k bezpečnosti dětí dětem zajišťují třídní učitelky.

Tato třída má dvě místnosti. Je prostorná, světlá a najdeme ji v 1. patře budovy MŠ.