Zájmové aktivity

Vážení-rodiče-nabízíme-NÁPADNÍK-pro-zábavu-s-dětmi

 

 

V MŠ děti mohou navštěvovat zájmové řízené

AKTIVITY

,,Pohádkové čtení“ 1. třída Opičky
„Cvičení s Míšou“ 1. třída Opičky
,,Divadélko“ 2. třída Tučňáci                                                                                                                                                        „Šikovné prstíky“ 2. třída Tučňáci
,,Veselá pusinka“ 3. třída Delfínci                                                                                                                                                     „Jazyk a řeč“ 4. třída Papoušci
„Tancujeme a zpíváme“ 4. třída, Papoušci

Aktivita ,,POHÁDKOVÉ ČTENÍ“
se koná 1x za 14 dní ve čtvrtek od 14.15 do 15.00 hodin ve třídě Opiček.
Je pro děti, které rády poslouchají pohádky, jak tradiční, tak méně známé.
Náplní je relaxace při poslechu čtených pohádek, aktivní zapojení dětí do vyprávění příběhu, zpívání a kreslení s pohádkou, pohybové dovednosti, dramatizace pohádky.
Cílem je rozšíření slovní zásoby dětí a získání nových informací, rad a ponaučení do běžného života, rozvíjení dětské představivosti a fantazie, rozvoj samostatnosti a přirozeného dětského projevu, rozvoj spolupráce v kolektivu dětí, uvolnění a relaxace.

Aktivita „CVIČENÍ S MÍŠOU“
se koná 1x za 14 dní v úterý od 14.15 do 15.00 hodin. Náplní je nácvik různých cvičebních a tanečních sestav a relaxačních cvičení na motivy dětských písní. Také rozvíjet pohyb dětí, posouvat a zvyšovat úroveň pohybu a rozsahu pohybu. Naslouchat hudbě a vcítit se do jejího rytmu, kolektivně pracovat na nácviku choreografie. Je pro děti, které se rády hýbou a mají rády hudbu.

Aktivita DRAMATICKÁ pod názvem ,,Divadélko“
se koná 1x za 14 dní ve středu ve třídě Tučňáků od 14.15 do 15.00 hodin.
Dramatizujeme různé pohádky a písničky, hrajeme hry, které rozvíjejí vyjadřovací schopnosti dětí.

Aktivita VˇYTVARNÁ pod názvem „Šikovné prstíky“                                                                                                                        se koná 1x za 14 dní v úterý od 14:15 do 15 h ve třídě Tučňáků, pod vedením paní učitelky Bc. Podrabské. zaměřuje se na výtvarné činnosti s prvky ergoterapie rozvíjející jemnou motoriku dětí. každé téma je doprovázeno básničkou nebo říkankou či pohádkou. vítány jsou všechny děti, které rády tvoří, vyrábějí a nemusí mít úplně šikovné prstíky.

Aktivita JAZYKOVÝCH HER pod názvem ,,Veselá pusinka“
probíhá 1x za 14 dní ve středu od 14.15 – 15 hodin ve třídě Delfínů. Hry se zaměřují na prevenci a rozvíjení komunikačních schopností a dovedností dětí. Zařazeny jsou také hry na PC. V kroužku jsou dále hry na posílení paměti, usnadnění vštípení a zacházení s informacemi.

Aktivita „JAZYK A ŘEČ“
se koná 1x za 14 dní ve středu od 14.15-15.00 hodin. Smyslem těchto logopedických chvilek je procvičení a uvolnění artikulačních orgánů. Nedílnou součástí je i práce s dechem, rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy a hry podporující komunikaci. Zábavnou a hravou formou dochází k procvičení, upevnění a fixaci daných hlásek. Trénujeme s dětmi hlasovou hygienu, gymnastiku jazýčku, klademe důraz na správné postavení mluvidel. Používáme foukací kuličky, zrcadla, říkadla, básničky, bublifuky, logopedická pexesa, logopedické knihy, obrázkové sešity aj.

Aktivita „TANCUJEME A ZPÍVÁME“
probíhá 1x za 14 dní v úterý od 14.15.-15.00 hodin. Aktivita je zaměřena na hudebně pohybové ztvárnění písní – od těch nejjednodušších až po ty malinko složitější. Tato aktivita je vhodná pro děti, které rády tancují nebo třeba jen rády poslouchají písničky nebo si rády zazpívají. Zaměříme se také na relaxaci při hudbě, správnou koordinaci pohybů, naučíme se, jak správně při zpívání a tancování dýchat, jak vytleskat rytmus. Cílem je podpořit nejen motorickou dovednost dětí, ale i jejich sebedůvěru a radost ze spontánního pohybu a schopnost koncentrovat se na cílené pohyby.