2. třída „Tučňáci“ (8 dětí)

Výchovně vzdělávací činnost speciální: uplatňujeme metody speciální pedagogiky.

 

Počet dětí ve třídě: 8

Třídní učitelky:

Bc. Tereza Podrabská

Bc. Dana Matějovičová

Asistent pedagoga: Denisa Rekasová
U dětí se zrakovým postižením a podle doporučení očního lékaře
– učíme děti poznávat „E“ znaky
– provádíme okluzi (zakrytí zdravého oka) dle lékařského nálezu.
-provádíme pleoptická cvičení, zaměřená na procvičování spolupráce oko – ruka, která jsou podrobně popsaná v zásobníku cviků pro hrubou i jemnou pleoptiku
-pracujeme s přístrojem CAM a OPTOTYPEM (postup zpracován v třídním plánu
-využíváme také na doporučení očního lékaře červeno-zelené brýle
-zařazujeme smyslová cvičení, např. kompenzace zraku jinými smysly

 

Dále dbáme na zrakovou hygienu a snažíme se dětem vštípit správné zacházení při manipulaci s brýlemi (očištění brýlí, pokládání, braní, ochrana)